ירושות וצוואות

צוואות וירושות

צוואות וירושות דיני הירושות והצוואות בישראל, שמקורם בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, מגדירים את האופן שבו יחולק רכושו של אדם לאחר פטירתו. על פי חוק הירושה, רכושו של אדם יועבר ליורשיו בהתאם לצוואתו (ככל שהיא תקפה וכשרה), ובהעדר צוואה – נכנס לפעולה מנגנון של ירושה על פי דין (המורכב ממפתח לפי קרבה משפחתית). בכל הנוגע לעריכת צוואה, […]

צוואות וירושות Read More »