ירושות וצוואות

צוואות וירושות

דיני הירושות והצוואות בישראל, שמקורם בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, מגדירים את האופן שבו יחולק רכושו של אדם לאחר פטירתו. על פי חוק הירושה, רכושו של אדם יועבר ליורשיו בהתאם לצוואתו (ככל שהיא תקפה וכשרה), ובהעדר צוואה – נכנס לפעולה מנגנון של ירושה על פי דין (המורכב ממפתח לפי קרבה משפחתית).

בכל הנוגע לעריכת צוואה, מדובר במסמך משפטי אשר חייב לעמוד בתנאים שנקבעו לשם כך בחוק הירושה. החוק מגדיר ארבעה סוגי צוואות, כולל תנאים טכניים לעריכתם, והפסיקה הרחיבה את משמעות התנאים הנ"ל עם פרשנות משלה. הצוואות היחידות המוכרות בישראל כחוק הן:

  • צוואה בפני עדים – צוואה אשר המצווה עורך בפני שני עדים.
  • צוואה בפני רשות – צוואה שהמצווה עורך בפני רשות שיפוטית כגון רשם לענייני ירושה, נוטריון וכדומה.
  • צוואה בכתב יד – צוואה אשר המצווה כותב בכתב ידו.
  • צוואה בעל פה – צוואה אשר נאמרת בעל פה על ידי המצווה כאשר הוא מצוי במצב רפואי שבו הוא רואה את עצמו "בפני המוות".

על מנת לוודא שהצוואה אכן תקוים כלשונה, חשוב להקפיד על עריכתה ומומלץ כמובן לעשות זאת בצמוד לקבלת ייעוץ משפטי. בתי המשפט לענייני משפחה עוסקים רבות בתיקים הנוגעים להתנגדויות לצוואות. מדובר בסכסוכי ירושה העלולים להסלים ואף לפרק את המשפחה (תוך כדי הותרת חותם בלתי הפיך על הדורות הבאים).

התנגדויות לקיום צוואה עוסקות בהיבטים שונים כגון אי עמידת הצוואה בתנאים שנקבעו בחוק, השפעה בלתי הוגנת על המצווה, העדר יכולת של המנוח להבחין בטיבה של הצוואה בעת עריכתה, ועוד.

כאשר בית המשפט בוחן תיקים בנושאי צוואות במחלוקת, ההליך המשפטי מבקש להתחקות אחר הכלל התלמודי הידוע ש"מצווה לקיים דברי המת". בית המשפט רשאי לקיים גם צוואה שנפלו בה פגמים מסוימים, וזאת כאשר הוא סבור שהיא משקפת את דעתו ורצונו של המצווה המנוח. מנגד, בית המשפט רשאי לפסול צוואה שנערכה לכאורה כחוק, ככל שיוכח בפניו שהיא איננה מבטאת את גמירות דעתו של המצווה.

ירושה בהעדר צוואה

בהעדר צוואה, ירושת המנוח מתחלקת לפי מפתח של ירושה על פי דין. מפתח זה מבוסס על קרבה משפחתית ומתחיל מבן זוגו של המנוח בפטירתו, עובר לילדיו (ולנכדיו אם אחד הילדים נפטר), וממשיך למעגלים משפחתיים נוספים (נכדים, הורים, אחים, דודים, אחיינים וכו').

ייצוג בתיקי צוואות וירושות

כעורכת דין בעל ניסיון של למעלה מ-15 שנה, ליוויתי לאורך השנים אין ספור תיקים העוסקים בדיני ירושות וצוואות. החל מסיוע בעריכת צוואה וכלה בייצוג יורשים בערכאות (בין אם בהתנגדויות ובין אם בבקשות לקיום צוואה/ירושה).

אני משלבת בתיקים הללו את מלוא הניסיון שצברתי לאורך השנים, וכן מסייעת (במידת הצורך) בהשגת חוות דעת מקצועיות ועדויות להוכחת טענות, לכאן ולכאן. משרדי יודע כיצד לשלב זרועות עם מומחים רפואיים, עדים שהכירו את המנוח במועדים הרלבנטיים, גרפולוגים, אקטוארים וכלכלנים לניתוח היקף הרכוש בעיזבון, ועוד.

תפריט נגישות