הסכם ממון והסכם לחיים משותפים

ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי הנערך על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה מתאימה על ידי האפוטרופוס הכללי והוסמך לכך. ייפוי הכוח מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע שבמידה שיגיע למצב בו לא יוכל לטפל בענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, זאת בתנאי שבזמן עריכת ייפוי הכוח המתמשך הוא מבין את המשמעות, המטרות והתוצאות של חתימתו על ייפוי הכוח.

יתרון מרכזי של עריכת ייפוי הכוח המתמשך הוא שהאדם העורך אותו (הממנה) ובחר מרצונו בשלב שהוא עדיין מבין ומסוגל לקבל החלטות ולבצען מי יטפל בענייניו וכיצד ייראו חייו אם וכאשר מצבו יתדרדר, למשל כתוצאה ממחלת זקנה (דמנציה, אלצהיימר וכיו"ב) או מוגבלות נפשית אחרת אשר פוגעת בכושר השיפוט שלו. 

על האדם אשר מונה על ידי הממנה (מיופה הכוח) לפעול בהתאם להנחיות הממנה, עליו לחתום ולאשר בכתב בפני עורך הדין שכאמור הוסמך לכך, כי הוא מסכים לתוכן ייפוי הכוח המתמשך, כולל ההנחיות המקדימות שנתן הממנה.  

תפריט נגישות