iditkashales

ייפוי כוח מתמשך

הסכם ממון והסכם לחיים משותפים ייפוי כוח מתמשך הינו מסמך משפטי הנערך על ידי עורך דין אשר עבר הכשרה מתאימה על ידי האפוטרופוס הכללי והוסמך לכך. ייפוי הכוח מאפשר לכל אדם מעל גיל 18 לקבוע שבמידה שיגיע למצב בו לא יוכל לטפל בענייניו האישיים, הרכושיים והרפואיים כיצד ועל ידי מי יטופלו ענייניו בעתיד, זאת בתנאי […]

ייפוי כוח מתמשך Read More »

הסכם ממון והסכם לחיים משותפים

הסכם ממון והסכם לחיים משותפים צמד המילים "הסכם ממון" יכול בהחלט לעורר תחושה לא נעימה. בין אם מדובר על הסכם ממון לפני חתונה שנערך בטרם הזוג יצעד לחופה, בין אם לפנינו הסכם ממון בין בעל ואישה שהחליטו, מסיבות כאלה ואחרות, לערוך מסמך כאמור (בשלב כזה או אחר של נישואיהם), ובין אם בני הזוג מעוניינים בהסכם

הסכם ממון והסכם לחיים משותפים Read More »

גירושין

גירושין, פרידה והסכם שלום בית וחילופין גירושין

גירושין, פרידה והסכם שלום בית ולחילופין גירושין על פי נתוני הנהלת בתי הדין הרבניים, היקף הזוגות המתגרשים בישראל עומד על כ-11,000 זוגות מדי שנה, כאשר המגמה של השנים האחרונות מציגה עלייה עקבית בכמות המתגרשים, וזאת כפועל יוצא ממגוון רחב של סיבות.. הליך הגירושין או הפרידה כרוך באופן טבעי בקשיים ומחלוקות שאף מקבלות משנה תוקף כאשר

גירושין, פרידה והסכם שלום בית וחילופין גירושין Read More »

ירושות וצוואות

צוואות וירושות

צוואות וירושות דיני הירושות והצוואות בישראל, שמקורם בחוק הירושה, התשכ"ה-1965, מגדירים את האופן שבו יחולק רכושו של אדם לאחר פטירתו. על פי חוק הירושה, רכושו של אדם יועבר ליורשיו בהתאם לצוואתו (ככל שהיא תקפה וכשרה), ובהעדר צוואה – נכנס לפעולה מנגנון של ירושה על פי דין (המורכב ממפתח לפי קרבה משפחתית). בכל הנוגע לעריכת צוואה,

צוואות וירושות Read More »

תמונת חלוקת רכוש

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש חלוקת רכוש בגירושין בין בני זוג אשר התחתנו משנת 1974 ואילך, ואין ביניהם הסכם ממון תקף או הסכם גירושין שאושר כדין, תיעשה לפי המנגנון הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. בהעדר הסכם ממון, חלוקת הרכוש תהיה לפי "הסדר איזון משאבים". הסדר הקובע שיתוף ברכוש שנצבר מתחילת הנישואין ועד למועד שבו המערכת

חלוקת רכוש Read More »

ידועים בציבור

ידועים בציבור

ידועים בציבור לא כל בני זוג בישראל המקיימים חיים משותפים הם גם בעל ואישה. רבים אינם נישאים כדת, אך מנהלים חיי זוגיות לכל דבר ועניין. אלו הם "הידועים בציבור" והם יכולים להיות זוגות שהחליטו שלא להינשא מתוך החלטה ספציפית (למשל, התנגדות למוסד הנישואין או פרק ב'), זוגות מנועי חיתון (כמו כהן וגרושה), זוגות חד מיניים,

ידועים בציבור Read More »

תמונת גישור

גישור משפחה – יישוב סכסוך

גישור משפחה – יישוב סכסוך בשנת 2016 נכנס לתוקפו חוק חדש, הידוע כחוק גישור משפחה או בשמו הרשמי – חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה), תשע"ה-2014. החוק שינה את המצב שקדם לו, לפיו צד אשר רצה לפתוח בהליך גירושין, היה "רץ" להגיש תביעות בערכאה זו או אחרת (לרוב הגישה הרווחת הייתה שנשים פונות לבית

גישור משפחה – יישוב סכסוך Read More »

תמונת מזונות ילדים ומזונות אישה

מזונות ילדים ומזונות אישה

מזונות ילדים מזונות ילדים הם מרכיב מהותי בתיקי גירושין או פרידה. על פי סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התש"יט-1959 – "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו". המשמעות היא שהחובה למזונות נגזרת מהדין האישי אשר חל על הצדדים, ואצל זוגות יהודים – מדובר

מזונות ילדים ומזונות אישה Read More »

משמורת

משמורת, הורות והסדרי שהיה

אחריות הורית וחלוקת זמני שהות החוק בישראל קובע כי הורים לילדים רשאים לקבוע ביניהם את חלוקת זמני שהיית ילדיהם עם כל אחד מהם לאחר פרידה או גירושין, וככל שהם אינם משכילים לעשות זאת, יהיה על בית המשפט לפסוק בעניין, בהתאם לעיקרון העל "טובת הילד", שהינו המגדלור לאורו יש לקבל החלטות. לשם כך, השופטים יסתייעו על

משמורת, הורות והסדרי שהיה Read More »

תפריט נגישות