תמונת חלוקת רכוש

חלוקת רכוש

חלוקת רכוש חלוקת רכוש בגירושין בין בני זוג אשר התחתנו משנת 1974 ואילך, ואין ביניהם הסכם ממון תקף או הסכם גירושין שאושר כדין, תיעשה לפי המנגנון הקבוע בחוק יחסי ממון בין בני זוג, התשל"ג-1973. בהעדר הסכם ממון, חלוקת הרכוש תהיה לפי "הסדר איזון משאבים". הסדר הקובע שיתוף ברכוש שנצבר מתחילת הנישואין ועד למועד שבו המערכת […]

חלוקת רכוש Read More »