תמונת מזונות ילדים ומזונות אישה

מזונות ילדים ומזונות אישה

מזונות ילדים מזונות ילדים הם מרכיב מהותי בתיקי גירושין או פרידה. על פי סעיף 3(א) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות), התש"יט-1959 – "אדם חייב במזונות הילדים הקטינים שלו והילדים הקטינים של בן זוגו לפי הוראות הדין האישי החל עליו". המשמעות היא שהחובה למזונות נגזרת מהדין האישי אשר חל על הצדדים, ואצל זוגות יהודים – מדובר […]

מזונות ילדים ומזונות אישה Read More »